Loading...

بررسی هژمونی امریکا در خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر (2012 – 2001 ) با توجه به نقش منطقه ای ایران

بررسی هژمونی امریکا در خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر (2012 – 2001 ) با توجه به نقش منطقه ای ایران

 

خاورمیانه بین المللی ترین منطقه جهان می باشد چرا که این منطقه هم از لحاظ ژئوپلیتیک و هم از لحاظ استراتژیک یک جایگاه بسیار مهمی در جهان دارد . در طول تاریخ هر کشوری که تمایل داشته به یک قدرت جهانی تبدیل شود تسلط به منطقه خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده است . وقوع حوادث 11 سپتامبر باعث شده که یک بار دیگر این منطقه در کانون توجهات جهانی قرار بگیرد در همین راستا امریکا که بعد از سقوط شوروی بدون رقیب شده است از این فرصت استفاده کرده و در پناه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی و با سیاست های تهاجمیو نظامی گرایی ، سعی در تثبیت هژمونی خود در منطقه خاورمیانه کرده است چرا که تثبیت هژمونی امریکا در این منطقه پیش زمینه ی هژمونی جهانی آن می باشد . همین دلیل رهبران امریکا بعد از 11 سپتامبر راهبردها و خط مشی هایی را برای تثبیت هژمونی خود در منطقه خاورمیانه اتخاذ کرده اند در حمله به افغانستان و عراق و اجرای طرح خاورمیانه بزرگ . اما این راهبرد و اقدامات نه تنها کمکی به هژمونی امریکا در منطقه نکرده اند بلکه در پاره ای از موارد سبب ایجاد چالش هایی برای امریکا نیز شده اند و در پاره ای از موارد باعث افزایش نقش منطقه ای ایران به عنوان بازیگر اصلی چالش بر انگیز برای امریکا نیز شده است مانند حذف طالبان و صدام حسین به عنوان دو رقیب اصلی و ایدئولوژیک ایران در منطقه .

رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دفاع : شهریور 1392 / عسگر حکمتیان


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)