Loading...

مفهوم مسئولیت حمایت : ارزیابی نقش غرب – جنبش عدم تعهد در شکل گیری هنجار جهانی

مفهوم مسئولیت حمایت : ارزیابی نقش غرب – جنبش عدم تعهد در شکل گیری هنجار جهانی


دکتر عبدالعلی قوام ، دکتر امین روان بد


پس از قید مفهوم « مسئولیت حمایت » در سند اجلاس سران 2005 بسیاری از حامیان آن تصور می کردند که این مفهوم بر خلاف سلف خود یعنی مداخله بشردوستانه مسیر آسانی در تبدیل شدن به هنجار جهانی خواهد داشت . اما تفاوت در منافع و دغدغه های غرب – غیر متعهد ها این روند را کند کرده است . این مقاله درصدد ارائه درک بهتری از مفهوم مسئولیت حمایت است و در این راستا به چیستی و نحوه پیدایش و ماهیت هنجاری آن توجه می کند و همچنین سعی در تبیین تفاوت واکنش غرب – غیر متعهدها نسبت به این مفهوم دارد .


نشریه راهبردی شماره 55 ، تابستان 1389 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)