Loading...

سخنرانی ها

بازدید: 4509

 • توسعه و نظام جهانی

  توسعه و نظام جهانی

  توسعه و نظام جهانی مسئله توسعه از منظرهای مختلف در حوزه کشورهای جنوب می تواند مورد بررسی قرار بگیرد و نظریات زیادی در این زمینه مطرح شده...

  ادامه...
 • آسیب شناسی توسعه سیاسی

  آسیب شناسی توسعه سیاسی

  مسئله توسعه ، از زوایای مختلف در ارتباط با کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار می گیرد و رشته های علوم انسانی و علوم تجربی از منظر خود این را...

  ادامه...
 • توسعه در کشورهای جنوب

  توسعه در کشورهای جنوب

  توسعه یک بار و برای همیشه رخ می دهد مساله توسعه در ارتباط با کشور های جنوب یا جهان سوم از زوایای مختلف می تواند مورد توجه قرار بگیرد و...

  ادامه...
 • تحول نظام اداری در چهارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی

  تحول نظام اداری در چهارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی

  از آنجائیکه داده های نظام اداری ، به جامعه و محیط نظام مربوط می شود ، لذا دگرگونی و تحول در نظام اداری در خلاء میسر نبوده و این امر می باید ،...

  ادامه...
 • تحول اداری و نوسازی سیاسی

  تحول اداری و نوسازی سیاسی

  تاریخ نظام های سیاسی جدید مشحون از موارد سازواری ناموفق و یا فقدان سازواری ساختارهای گوناگون با انواع تقاضاهای جدید است . توانائی نظام های...

  ادامه...
 • مفهوم توسعه سیاسی

  مفهوم توسعه سیاسی

  تئوریهای توسعه مه در دهه 1950 مطرح گردیدند ، از بسیاری جهات با تئوریهای تکامل تاریخی و دگرگونیهای اجتماعی که افکار دانشمندان غربی را در دهه...

  ادامه...