Loading...

در آمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل

در آمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل

 
اقتصاد سیاسی بین الملل که اینک به عنوان یک گرایش عمده رشته روابط بین الملل به شمار می رود درصدد است تا رابطه گسسته میان اقتصاد و سیاست را التیام بخشیده و با در نظر گرفتن فضای سیاسی و تنگناهای اقتصادی تصویر واقعی تری از سیاست بین الملل به دست دهد . به هر حال اقتصاد سیاسی بین الملل ترکیبی از اقتصاد و سیاست است که طی آن به تحلیل ساختارها ، فرایندها و تعاملات در سطح بین الملل می پردازد . در این روند از سه نظریه لیبرالیسم اقتصادی ، مرکانتلیسم و مارکسیسم بهره گرفته می شود ، به گونه ای که در شرایط کنونی عملا رویکردهای انتقادی ، نئورئالیسم و نئولیبرالیسم بیشتر مورد توجه صاحبنظران این رشته مطالعاتی است .


مجله دانشنامه ، شماره 58 ، پاییز 84 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)