Loading...

چرایی تردید اتحادیه ی اروپا در پذیرش عضویت ترکیه

چرایی تردید اتحادیه ی اروپا در پذیرش عضویت ترکیه

دکتر عبدالعلی قوام ، دکتر رضا صولت

تلاش های ترکیه برای همگرایی با اروپا پس از گذشت نیم قرن همچنان بی نتیجه مانده است . در مرحله ی کنونی برای ترکیه و اتحادیه ی اروپا امکان بازگشت از این راه وجود ندارد ، با این حال ، اعضای این اتحادیه هنوز قادر به اتخاذ تصمیمی درباره ی عضویت آنکارا نیستند . در مقاله پیش رو ، قصد داریم نشان دهیم که چرا کشورهای اروپایی همچنان در پذیرش ترکیه به عنوان عضوی از اتحادیه ی اروپا تردید دارند . اگر چه برخی از موارد ، مانند مسائل اقتصادی و حقوق بشری به طور رسمی به عنوان دلایل مخالفت با عضویت ترکیه بیان می شود ، با این حال ، نمی توان از تاثیر مسائل غیر مادی و نبود هویتی یکپارچه در دو سوی این معادله چشم پوشی کرد . حزب عدالت و توسعه برای عضویت در اتحادیه ی اروپا تا سال 2007 رویکردی کارکردگرایانه داشته است ؛ اما بعد از سال 2007 و پس از کودتای قضایی ، سیاست خارجی آنکارا از کارکردگرایی به سمت سازه انگاری حرکت کرده است . نویسندگان ، با تایید کارکردگرایی به عنوان بخشی از موانع اتحادیه ی اروپا ، به انگاره های سازه انگاری در راستای مذاکرات معتقد هستند . در این مقاله با استفاده از رویکرد سازه انگاری نشان می دهیم که چگونه مسائل هویتی و تصویرهای بیناذهنی در مخالفت برخی کشورهای اروپایی با عضویت ترکیه در اتحادیه موثر بوده است .

فصلنامه ی رهیافت های سیاسی و بین المللی ، سال ششم ،شماره 40 ،زمستان 1393


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)