Loading...

مزیت آلترناتیو در سیاست خارجی

مزیت آلترناتیو در سیاست خارجی


نیازهای جوامع با توجه به موقعیتشان در عرصه سیاست بین الملل بسیار متنوع و به طور روز افزون هم رو به گسترش است . تحت چنین شرایطی زندگی موفق در جامعه بین المللی مستلزم افزایش بدیل ها یا آلترناتیوهاست ، در واقع دیپلماسی پویا آن نوع دیپلماسی است که بتواند دائما و به طور مستمر بر بدیل های خودش بیفزایند بنابراین هر چه انتخاب ها و بدیل های ما محدود باشند بدان معناست که کشور ما برای پیشبرد اهداف و منافع ملی از انتخاب های محدودتری برخوردار می شود . ضمن اینکه در این شرایط سایر بازیگران بین المللی به نفع خودشان بهره می گیرند و ما مجبور به تحمل فشارهای بیشتری از سوی نظام بین الملل هستیم . جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتواند مانور بیشتری در عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل داشته باشد باید به جای تمرکز بر دسته بندی خاصی از کنشگران و دولت ها مبادرت به ایجاد تنوع بیشتر در شرکای بین الملل خود بنماید . برای اینکه این تنوع باعث می شود ضمن افزایش آلترناتیوها و انتخاب دولت های گوناگون به عنوان شریک تجاری ، اقتصادی و سیاسی ایران از فشار وارده بر خود بکاهد و حتی در بسیاری از موارد برعکس ، با یک دیپلماسی ماهرانه این فشارها را متوجه دولت هایی کند که از کارت های ایران برای بده بستان های بین المللی برای منافع خودشان بهره می گیرند . بنابراین ایجاد تنوع در روابط خارجی سبب می شود که ایران بتواند توانایی های بالقوه خود را در محیط بین المللی به بالفعل تبدیل کرده و به جای آن که دیگر کشورها خواسته های خویش را به طرق گوناگون تحت شرایط انتخاب های محدود ما مطرح کنند این عملا ما هستیم که تصمیم می گیریماز میان بدیل های متنوع استراتژی ای را بر گزینیم که در میان مدت و کوتاه مدت منافع ما را بیشتر تامین کند . به طور کلی آلترناتیو های بیشتر بازی دیپلماسی را بسیار روان تر و سهل تر کرده و اصولا فضای گسترده تری برای تحقق هدف ها و تامین منافع ملی ما فراهم می کند . بدین ترتیب ایجاد تنوع بیشتردر کنشگران بین المللی و منطقه ای ارزیابی هزینه و فایده را برای ما ارزان تر و ملموس تر می کند و ضمن کاستن از میزان ریسک می توان به نحو شایسته تری از منابع و امکانات اقتصادی ، مالی ، تجاری و سیاسی بین المللی در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور بهره بگیریم . تحت این شرایط قادر خواهیم بود از شدت هدف های ناسازگار در سیاست خارجی کاسته ، ضمن شناختن رویداد های بین المللی ، هماهنگی های لازم را در سطوح مختلف دیپلماسی به کار ببندیم . از آنجا که هر کدام از انتخاب های ما دارای وزن های خاص فناوری ، اقتصادی ، سیاسی ، هنجاری و امنیتی هستند . بنابراین می توان با ارزیابی دقیق هریک از آنها ، راهکار مناسب را انتخاب کرد .


روزنامه آرمان ، پنجشنبه 15 اسفند 1392 / شماره 2424 .  


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)