Loading...

قدرت ایران در مقابل 1+5 تبدیل به اقتدار شد

قدرت ایران در مقابل 1+5 تبدیل به اقتدار شد

اگر قدرت را توانایی تاثیر گذاری و اقتدار را حق تاثیر گذاری تعریف کنیم ؛ این تبدیل قدرت به اقتدار در مذاکرات دقیقا اتفاق افتاد و در نتیجه رابطه ایران و کشورهای 1+5 دستخوش تغییر شد .  مذاکرات هسته ای را باید کاری تاریخ ساز خواند که بر اساس آن کشورهای 1+5 در چارچوب گفتمان ایران حرکت کردند . همچنین پروسه مذاکرات از لوزان تا وین را یک پارادایم باید دانست که می تواند کاربردهای زیادی داشته و در بخش سیاسی نیز قابل تسری باشد . در ضمن ایران در مذاکرات همه تئوری های علوم سیاسی مثل تئوری بازی ها ، تئوری تصمیم گیری و سیاست اقناع و حتی گاهی تهدید را بدون آنکه نامی از آنها برده شود ، به کار گرفت . هر کشوری از منظر خود مسائلی را مورد توجه قرار می دهد ، اما درس مذاکرات برای ایران این بود که چه پتانسیلی در متخصصان ما وجود دارد و می توانیم از آن استفاده کنیم .

همایش مذاکرات هسته ای و علوم سیاسی در ایران ،  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حسابداری  و مدیریت ، مورخ 1394/06/1


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)