Loading...

تحول نظام اداری در چهارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی

تحول نظام اداری در چهارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی


از آنجائیکه داده های نظام اداری ، به جامعه و محیط نظام مربوط می شود ، لذا دگرگونی و تحول در نظام اداری در خلاء میسر نبوده و این امر می باید ، با در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی تحت بررسی قرار گیرد . برای مثال اجرای سیاست عدم تمرکز بدون دگرگونی در ساختار سیاسی و قانون اساسی امکان پذیر نیست ، زیرا عدم تمرکز مربوط است به توزیع مجدد قدرت که این خود یک امر سیاسی است و نمی توان با یک نگاه تقلیل گرایانه آن را در چهارچوب نظام اداری محدود ساخت ....


سخنرانی در سمینار بررسی مسائل اداری ایران ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده مدیریت ، 1375 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)