Loading...

انجمن ایرانی روابط بین الملل

انجمن ایرانی روابط بین الملل

*دیدگاه حضرتعالی راجع به انجمن ایرانی روابط بین الملل و آینده آن چیست ؟
در صورتی که انجمن ایرانی روابط بین الملل با برنامه ریزی دقیق فعالیتهای خود را دنبال نماید می تواند به نابسامانیهای روابط بین الملل در ایران پایان داده و کمک ارزنده ای به سیاستگزاری و ارایه استانداردهای آموزشی و پژوهشی قابل قبول نماید . با توجه به پیچیدگی سیاست کنونی جهانی در آغاز هزاره سوم انجمن قادر خواهد بود با هدایت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی کمک ارزنده ای به شناخت بیشتر در مورد مسائل جهانی و منطقه ای به ویژه موضوعاتی که ایران درگیر آنهاست نماید.
*به نظر شما انجمن روابط بین الملل چه کمکی می تواند به رشته روابط بین الملل و رشته های مرتبط با آن بکند ؟
انجمن روابط بین الملل در صورتی که از همیاری و همکاری همه اساتید این رشته مطالعاتی به ویژه اساتید با سابقه و صاحبنظر برخوردار باشد می تواند دستاوردهای مهمی داشته و کمک قابل ملاحظه ای به پیشرفت این رشته و مشخص کردن جایگاه آن در جامعه نماید . از آنجایی که این دیسیپلین ما نسبتا میان رشته ای است ، بنابراین ضروری است با سایر رشته های علوم انسانی مربوطه ارتباط برقرار کرده و به تخصصی شدن آن نیز کمک کند .
*آقای دکتر تعریف شما از این دو کلمه چیست ایران و روابط بین الملل ؟
گرچه در وهله نخست " انجمن ایرانی روابط بین الملل " نوعی بومی شدن این رشته مطالعاتی را در ذهن مطرح می کند لیکن از نظر من مفهوم " ایرانی " بیشتر ارتباط دارد با بهره گیری از تجارت صاحبنظران و اندیشمندان این مرز و بوم برای هدایت این رشته و مشخص کردن جایگاه آن در عرصه سیاست جهانی و مشخص کردن جایگاه بازیگران در این عرصه . بدین ترتیب مجموعه این دو مفهوم جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن را در ذهن ایجاد می کند .
*به نظر شما موفقترین دیپلمات و موفقترین استاد چه ویژگیهای دارند ؟
به نظر من موفقترین دیپلمات کسی است که موقعیت خود و دیگران را به خوبی درک کرده شناخت درستی از رویدادهای منطقه ای و جهانی داشته باشد ، همچنین به طور مستمر ارزیابی هزینه و فایده را در اتخاذ و اجرای سیاستها به عمل آورد . از نظر من استاد موفق کسی است که دارای بنیه قوی علمی باشد ، مخاطبین ( دانشجویان ) خود را وادار به اندیشه و طرح پرسشهای کلیدی نماید ، از دانش روز بهره مند باشند و به جای مصرف کننده صرف در سوالات علمی سهیم باشند و بالاخره با بهره مندی از قدرت بیان با دانشجویان ارتباط برقرار نموده و دانشجویان به اصطلاح او را قبول داشته باشند .

خبر نامه انجمن ایرانی روابط بین الملل ، سال یکم شماره 2 ، فروردین و اردیبهشت 1387 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)