Loading...

رادیکالیسم اروپایی در روزگار سقوط یورو

رادیکالیسم اروپایی در روزگار سقوط یورو

*آقای دکتر برای شروع بحث، اجازه بدهید اشاره ای به بحران رادیکالیسم غربی بکنیم .فکر می کنید چرا پس از برگزیت ، موج راستگرایی افراطی در اروپا ایجاد شد؟

به طور کلی انگیزه هایی که باعث شد اتحادیه اروپا پا بگیرد به دلیل این بود که مردم و دولت ها احساس کردند در این فرایند ادغام و همگرایی می توانند از امنیت بیشتر و اقتصاد پررونق تر و امکانات فراتری برخوردار باشند.در ابتدا البته مقاومت های زیادی در این زمینه وجود داشت به این معنا که این روند با روحیه ناسیونالیستی با مردم تک تک کشورها منافات داشت و در حقیقت این کشورها در یک فرآیند شیفت باید مقدار زیادی از علقه های ناسیونالیسم خود می گذشتند و هویت خود را به عنوان اروپایی تعریف می کردند، بنابراین تحت این شرایط مقاومت زیادی را در این فرآیند همگرایی در چارچوب اتحادیه اروپا شاهد بودیم. برای مثال بعد از قرارداد ماستریخت در دهه 90 و بعد از آن پیگیری سیاست پول واحد در سراسر اروپا دیدیم که مقاومت زیادی از سوی مردم صورت گرفت .چون برخی تصور می کردند که در مبادلات تجاری ، بازرگانی و مالی با پول ملی خود انس و الفت بیشتری دارند و برایشان دشوار بود که از پول ناشناخته ای مثل یورو استفاده کنند. این عده از مردم استفاده از پول ملی را به منزله بخشی از شناسنامه هویتی خود می دانستند ، حتی موقع حفر کانال مانش و اتصال انگلیس و فرانسه مقاومت های زیادی از سوی گروه های راست افراطی در بریتانیا صورت گرفت . آنها اعلام کردند که تمایلی به این ارتباط ندارند و مخالف درهم آمیختگی فرهنگی و سیاسی بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی هستند . بعد از این که بحران اقتصادی گریبانگیر اتحادیه اروپا شد و مردم بیکار شدند و برخی از کشورها مثل یونان تا آستانه ورشکسنگی پیش رفتند ، همچنین افزایش تشدید بحران خاورمیانه ، سرازیر شدن پناهجویان به اروپا و شروع بحران تروریسم در کشورهای اروپایی باعث شد موج افراطی گری و گرایش های راست تقویت شود.از یاد نبرید که در تاریخ معاصر غرب و اروپا هر زمانی که مشکلات اقتصادی پیش بیاید و بیکاری رواج و استاندارد زندگی تنزل پیدا کند، پناهجویان به عنوان مقصران اصلی این اتفاق شناخته می شوند . بر همین مبنا برخی تصور می کنند افرادی که از دیگر مناطق بحران خیز به اروپا آمدند و حاضرند با مزد کمتری کار کنند زمینه را برای رواج بیکاری در بین شهروندان اروپایی فراهم می کنند. بطور کلی هر زمانی که بیکاری افزایش پیدا کند همواره زمینه رشد و تقویت راستگرایی افراطی در اروپا فراهم می شود. آنها مدعی هستند که خروج پناهجویان باعث رونق اقتصادی اروپا خواهد شد . بنابراین راست افراطی به طور کلی معلول خرابی اقتصاد و افزایش جمعیت پناهجویان و رواج بیکاری و مساله تروریسم است .

*یکی از مهمترین اتفاقات سال 95، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بود .آیا برگزیت هم در اوجگیری قدرت راستگرایان افراطی در اروپا تاثیر داشته است ؟

در حقیقت همان جریان و گرایش های راست بودند که زمینه برگزیت را فراهم کردند. براساس تصور یک بریتانیایی معترض ، برداشتنه شدن مرزها زمینه را برای ورود بدون ویزای افراد از مناطق مختلف اروپایی به خاک بریتانیا ایجاد کرد. بر همین مبنا مهاجران جدید در خاک بریتانیا کار پیدا کردند و از امتیازاتی برخوردار شدند.این مساله کم کم باعث شد افرادی که بیکار شده بودند نسبت به روند جاری ناراضی شوند . البته این نکته را خاطر نشان کنم که مقصر نشان دادن مهاجران از سوی کسانی که بیکار شده بودند شاید چندان وجهی نداشت ، بلکه دولت های پیشین بریتانیا اعم از کارگر یا محافظه کار در سرمایه گذاری لازم برای تربیت نیروی انسانی ماهر کوتاهی کردند. در نتیجه شرکت ها و نهادهای مختلف که نیازمند افراد متخصص بودند ترجیح دادند که نیروهای لازم را از بین مهاجران انتخاب کنند، بنابراین در حقیقت عامل اصلی دولت های وقت بریتانیا بودند که حمایت لازم را از دانشگاه ها و مراکز تربیت نیروهای متخصص نکردند. منتهی انعکاس آن کم کاری در مساله مهاجران بروز و ظهور پیدا کرد. بریتانیایی هایی معترض به جای این که بیشتر منتقد عملکرد دولت هایشان در زمینه کم کاری ها در حوزه تربیت نیروی انسانی باشند، از این ناراضی بودند که دولت های مستقر چرا جلوی ورود افراد خارجی را نمی گیرند . معتقدم علت اصلی برگزیت نارضایتی مردم بریتانیا از شاغل بودن مهاجران و بیکاری شهروندان بریتانیا بود. وجود چنین زمینه ای در بریتانیا از عوامل تشدید راستگرایی افراطی در سایر مناطق اروپایی شد تا حدی که ترامپ در حال حاضر خود را متحد بریتانیا می داند و مشوق سایر کشورهای اروپایی برای خروج از اتحادیه اروپاست.

*در بین کشورهای اروپایی کدام کشورها زمینه بیشتری برای تشدید فعالیت های راستگرایان افراطی دارند؟

فرانسه ، هلند، اتریش ، ایتالیا و در مقیاس پایین تر آلمان از جمله کشورهایی هستند که به طور کلی زمینه تشدید فعالیت راستگرایان را دارا هستند. البته این زمینه ها همیشه در این کشورها بوده ، منتهی حرف راست های افراطی این است که اگر ما جلوی ورود خارجی ها را می گرفتیم با نابسامانی اجتماعی در جامعه خود مواجه نبودیم . از سوی دیگر در کنار افزایش موج پناهجویان ، شاهد شدت گرفتن فعالیت های تروریستی هستیم. اروپاییان تصور می کنند که عامل این نابسامانی ها پناهجویان و اسلام گرایان افراطی هستند و بنابراین احزاب راست افراطی برنامه انتخاباتی خود را بر این اساس قرار می دهند . مثلا خانم مارین لوپن از راستگرایان فرانسه معتقد است در صورت به قدرت رسیدن به این وضعیت خاتمه خواهد داد. چنین ادعاها و شعارهایی البته برای برخی از ناراضیان وضعیت اقتصادی ممکن است خوشایند به نظر برسد. راستگرایان با همین حرف ها توانستند موقعیت خوبی را در انتخابات آتی فرانسه به دست آورند.

*اروپا در شرایط فعلی با دو پدیده رادیکالیسم و تروریسم مواجه است . تصور می کنید دولت های اروپایی برای مواجه موثرتر با این دو جریان چه راهکارهایی را در پیش می گیرند؟

شیوه های متفاوتی وجود دارد . مثلا خانم مرکل یکی از رهبرانی بود که از قبول پناهجویان استقبال کرد و حتی 500 میلیون دلار برای 2017 جهت آموزش زبان آلمانی به آنان اختصاص داد تا مهاجران به عنوان جماعتی ایزوله تلقی نشوند و بعدها امکان به کارگیری بهتر از نیروی کار این پناهجویان فراهم شود، در شرایط فعلی تلاش می کند پناهجویانی که پناهندگی آنان پذیرفته نمی شود سریعا از خاک آلمان بیرون بروند. از طرف دیگر بخشی از فعالیت های تروریستی در اروپا از سوی کسانی است که پناهندگی آنان پذیرفته نشده است . بنابراین برای جلوگیری از این مساله به صورت روزانه گروه گروه از کسانی که پناهندگی آنان رد شده است به کشورهایشان بازگردانده می شوند . این راهکار تا حدودی باعث کاهش آسیب های حضور پناهندگانی از این دست می شود و در کنار آن موج قبول پناهجویان نیز کاهش پیدا کرده است . از سوی دیگر به موازات چنین پدیده هایی تشدید شده است . از نظر رادیکالیسم هم باید گفت این مساله تابع وضعیت اقتصادی اروپاست . اگر وضعیت اقتصادی اروپا در آینده بهبود پیدا کند و کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی از رشد قابل قبولی برخوردار شوند، می توان پیش بینی کرد که این روند می تواند کنترل شود . به نظر من بروز چنین مواردی با وضعیت اقتصادی گره خورده است . از این رو مخالفتی که برخی از کشورهای اروپایی نسبت به قانون اساسی اروپا دارند به دلیل افزایش نرخ بیکاری است.

*با توجه به ظهور ترامپ در آمریکا شما وضعیت قطب بندی سیاسی ، نظامی و اقتصادی دنیا را چگونه می بینید ؟ آیا فرایند چند قطبی شدن نظام بین الملل همچنان تداوم خواهد داشت ؟

مسائلی که ترامپ مطرح می کند مثل تقویت ناسیونالیسم و سیاست حمایتی و... طبیعتا بازتاب هایی دارد و در بدو امر این طور تصور می شود که موج ترامپیسم می تواند به تجزیه اتحادیه اروپا کمک کند ؛ به این معنا که کشورهایی در اروپا بعنوان موافقان و مخالفان او درآیند ، اما در عمل اتحادیه اروپا در واقع یکسری اتحادها و ائتلاف هایی با آمریکا دارد، بویژه در چارچوب ناتو، یکی از مسائلی که ترامپ مطرح می کند این است که کشورها باید سهم خود را برای عضویت در پیمان ناتو بپردازند و آمریکا یا چند کشور قوی دیگر نمی توانند به تنهایی این بار مسئولیت مالی را به عهده بگیرند. یک سازمان امنیتی و نظامی مثل ناتو می تواند عاملی برای ارتباط آمریکا و اروپا باشد . البته در این میان روابط میان آمریکا و بریتانیا چیز تازه ای نیست . بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا به عنوان مهم ترین متحد آمریکا در اروپا مطرح بود. در بسیاری از سیاست هایی که از سوی آمریکا اتخاذ می شود بریتانیا به عنوان حامی اصلی مطرح است .همکاری با آمریکا در حمله به افغانستان بعد از 11 سپتامبر و حمله به عراق و ... از جمله نمونه های همکاری میان بریتانیا و آمریکا است . منتهی در ابتدای امر این گونه به نظر  می رسد که حال که بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپاست و آمریکا هم چندان تمایلی به اتحادیه ندارد این مساله ممکن است به تقویت بیشتر اتحاد میان آمریکا و بریتانیا منجر شود، اما همه این موارد بستگی دارد به این که تا چه اندازه برنامه های اقتصادی و سیاسی ترامپ موفقیت آمیز باشد تا درسی برای اتحادیه اروپا یا بریتانیا باشد و بعد تا چه اندازه آمریکا بتواند جایگاه خود را در سیاست جهانی و منطقه ای در آینده مشخص کند. این که خانم " می " نخست وزیر بریتانیا در همان روزهای نخستین ریاست جمهوری ترامپ به آمریکا می رود از نظر من صرفا اقدامی سیاسی است تا بریتانیا نشان دهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با جایگزینی کشوری مثل آمریکا جبران خواهد شد. این که در عمل تا چه اندازه این دو کشور بتوانند به هم کمک کنند ، البته جای بحث دارد. چون مسیر بریتانیا در عرصه های مختلف همچنان نامشخص و آینده این کشور بعد از خروج رسمی از اتحادیه اروپا مبهم است . از سوی دیگر باید منتظر بود و دید که ترامپ تا چه اندازه می تواند اهدافش را پیش ببرد. نقش نیروهای سیاسی در این کشور و تاثیر گذاری آنان بسیار مهم است . در شرایط کنونی ترامپ سعی می کند کاخ سفید را به عنوان مرکز سیاست خارجی خود در بیاورد و درصد است تا حدود زیادی ابتکار عمل را از وزارت خارجه آمریکا بگیرد . حال باید دید که آیا وزارت خارجه آمریکا تن به این مساله می دهد . واکنش وزارت خارجه آمریکا در این زمینه اهمیت دارد. بنابراین هنوز از نظر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری وضعیت کاخ سفید مشخص نیست . شاهد بودیم که ترامپ مشاور امنیت ملی خود را اخراج کرد و امکان دارد که چنین مسائلی از این پس نیز رخ دهد . حتی امکان دارد که سیاست های غلطی که از سوی ترامپ ارائه می شود متوجه مسائل امنیت ملی آمریکا شود و چنین روندی ممکن است با انتقاد جمهوریخواهان نیز روبه رو شود. این که اهداف و برنامه های ترامپ تا چه اندازه جامه عمل می پوشد، مهم است . زمانی ترامپ مطرح می کرد که ژاپن و کره باید هزینه های پایگاه نظامی آمریکا در این کشورها را تامین کنند اما در روزهای اخیر دیدیم که ترامپ ضمن استقبال ویژه از نخست وزیر ژاپن ، حمایت شدید خود را از امنیت این کشور اعلام می کند . چنین مسائلی نشان می دهد که ورود ترامپ به سیاست های عملی ، او را متوجه می کند که شعارهای انتخاباتی قبلی او با آنچه که در عمل اتفاق می افتد فاصله زیاد دارد و بنابراین سعی می کند این سیاست ها و برنامه ها را تعدیل کند. نمونه دیگر این که در مصاحبه ای که ترامپ اخیرا بعد از سفر نتانیاهو به واشنگتن داشت در خصوص موضوع فلسطین اعلام کرد که این مساله با استقرار یک دولت یا دو دولت ممکن است قابل حل باشد ، اما بعدا نماینده ترامپ در سازمان ملل تصریح می کند ما همچنان به وجود دو دولت در این منطقه معتقدیم . از سویی دیگر وضعیت روابط آمریکا با روسیه همچنان غیر شفاف است . سخنان وزیر خارجه ترامپ موقع گرفتن رای اعتماد از کنگره این بود که امریکا به هیچ وجه سیاست روسیه در قبال اوکراین را نمی پذیرد و روسیه حق ضمیمه کردن اوکراین را نداشته است . چنین سخنانی نشان می دهد که بر خلاف تصور اولیه از مغازله میان ترامپ و پوتین ، آمریکا ظاهرا در حال ارزیابی وضعیت و اوضاع سیاسی است تا تدبیر لازم را برای اتخاذ سیاستی مناسب با روسیه در پیش بگیرد. البته اگر آمریکا در پی به کرسی نشاندن سیاست های خود در عرصه جهانی با ادعای قدرت اول دنیا باشد طبیعی است که چنین رویکردی با سیاست های کشورهایی مثل روسیه و چین همخوانی نخواهد داشت و ما باید شاهد ایجاد تعارض میان آمریکا و دیگر کشورهای مدعی در عرصه بین المللی باشیم. در کنار این مساله پیشبرد مسائل و اهداف آقای ترامپ در روند سیاست های داخلی و خارجی آمریکا بسادگی ممکن نیست چون به هر حال کنگره و دیگر نهادها و ساختارهای قدرت در این کشور در برابر برخی از سیاست های او ساکت نخواهند نشست و در برابر آن چیزی که از نظر آنان مخالف منافع ملی آمریکاست ، واکنش نشان خواهند داد.

*این گونه به نظر می رسد که ترامپ در پی آن است که آمریکا را به عنوان اولین قدرت جهان مطرح کند. با توجه به قدرت گیری و قطب بندی هایی که در بسیاری از کشورها و اتحادیه ها به لحاظ سیاسی ، نظامی و اقتصادی در حال شکل گیری است ، تصور می کنید که او توان اجرایی و عملی کردن اهداف مورد نظر خود را داشته باشد؟

ادعای تک قطبی بودن و مطرح شدن به عنوان تنها ابر قدرت جهانی از سوی ترامپ طبیعتا با اهداف و برنامه های روسیه ، چین ، هند ، ایران یا اعضای پیمان شانگهای و دیگر اتحادیه ها در تعارض خواهد بود. ایده آل این کشورها و اتحادیه ها تبدیل جهان به دنیایی چند قطبی در عرصه بین المللی است . اگر دنیا از نظامی تک قطبی به سمت ساختاری چند قطبی حرکت کند امکان نقش آفرینی کشورها بیشتر خواهد شد.نکته دیگر این که بعد از شکل گیری نظام نوین جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم با ساختاری دوقطبی گرایانه ، تنها بخش کوچکی از هزینه های اقتصادی ، نظامی ، امنیتی و... این ساختار از سوی آمریکا پرداخت شد و بخش عمده آن از سوی کشورهای اروپایی که درگیر جنگ جهانی دوم بودند هزینه شد. طبعا تثبیت یک نظام تک قطبی و ادامه حیات آن نیازمند پرداخت هزینه های آن از سوی آمریکاست . به عبارت دیگر منابع اقتصادی و سیاسی و نظامی آمریکا باید صرف هزینه تاسیس این نظام تک قطبی شود و باید پرسید که آیا این کشور امکان چنین هزینه کردهایی را دارد؟ براساس حرف های ترامپ بخشی از سازوبرگ های نظامی آمریکا فرسوده و متروکه شده و بنابراین امریکا باید سرمایه گذاری زیربنایی کند و سلاح های جدیدی را وارد عرصه کند تا به عنوان ابرقدرت جهانی مطرح شود. باید دید آیا با توجه به شرایط ویژه اقتصادی آمریکا چنین امکانی در اختیار ترامپ برای به روز رسانی وضعیت تسلیحاتی آمریکا قرار دارد یا خیر؟ از طرف دیگر این مساله با اشتغال مردم این کشور هم در تضاد است چون تقویت بنیه نظامی لاجرم با هزینه های بالا و کم کردن از هزینه های رفاهی مردم امکانپذیر خواهد بود . کسانی که به ترامپ رای دادند هدفشان بهبود وضعیت اقتصادی بود و اگر این روند تحقق پیدا نکند طبعا ترامپ در ادامه سیاست های خود با مشکل مواجه خواهد شد و اعتماد رای دهندگان نسبت به او کاسته خواهد شد.

*حرف های ترامپ به نوعی بوی جنگ می دهد . از نظر شما آینده جهان با این اظهارات به چه سمت و سویی خواهد رفت ؟

از برخی سخنان و برنامه های ترامپ این گونه بر می آید که گویی او قصد بی اعتنایی به بسیاری از معاهدات و تعهدات بین المللی دارد. همچنین او با رسانه ها برخورد مناسبی نشان نداده و بین آنان تفاوت قائل می شود. در عرصه سیاست بین الملل ، سخنان او در مورد ژاپن ، کره ، عربستان ، اتحادیه اروپا ، ناتو و ... هم با واکنش هایی مواجه شده است . البته او درباره برجام اول مدعی شد که این معاهده را پاره خواهد کرد اما بالاخره باید بپذیرد که این قرارداد یک پیمان نامه بین المللی است . گرچه او موفق به پاره کردن برجام نخواهد شد ، اما سیاست های خصمانه ای را علیه ایران پی ریزی می کند و البته باید چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی ایران جدی گرفته شود. ایران باید در این زمینه هوشیار باشد و از دادن گزگ و بهانه بپرهیزد و سیاستمدارانه با روندی که ترامپ در پیش گرفته است برخورد کند . ترامپ در چنین وضعیتی دوست دارد که توجیهی برای ادامه و تشدید سیاست های خود علیه ایران داشته باشد و با چنین روندی مترصد بهانه هایی است تا سیاست های سختگیرانه خود علیه ایران را تشدید کند و تحریم های بیشتری را در حوزه هایی مثل فعالیت های موشکی و حقوق بشر علیه ایران اعمال کند. این بهانه گیری ها نشان می دهد که ترامپ از این که میان دو کشور درگیری نظامی محدود رخ بدهد ابایی ندارد. با این وصف ، برخورد نظامی در مقیاس بزرگ تر و وسیع تر غیر متحمل به نظر می رسد . باید پذیرفت که آمریکا آمادگی لازم را برای این که وارد جنگ شود، ندارد چون افکار عمومی داخلی و خارجی آمریکا چنین خواسته ای را برنمی تابد.

روزنامه جام جم/ 3 اسفند 1395 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)