Loading...

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه


قدرت به عنوان مهمترین مفهوم و عصاره علم سیاست دارای دو چهره سخت و نرم می باشد که تا چند دهه پیش تنها بعد سخت آن از کاربرد و اهمیت بسزایی برخوردار بود . اما در نتیجه تحولات و پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی و تغییر ماهیت مسائل جهانی و سیاست های بین الملل چهره دوم قدرت از کاربرد و تاثیر بسزایی برخوردار شد و بر اهمیت آن افزوده گردید به نحوی که عالمان و تصمیم سازان عرصه سیاست به شناخت و استفاده هر چه بیشتر از آن تاکید می ورزند . از همین رو این جستار در پی شناخت منابع  مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به طور کلی و به طور خاص در منطقه خاورمیانه می باشد و در صدد است تا با بررسی و ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با شاخصه های قدرت نرم در منطقه خاورمیانه به سنجش وضعیت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در این منطقه اقدام نماید . به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران علی رغم برخورداری از پتانسیل و زمینه شایسته اما از قدرت نرم مناسبی در منطقه برخوردار نمی باشد .


رساله ی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : زمستان 1390 / حسین جدی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)