Loading...

چالش های دولت – ملت سازی در جمهوری های قفقاز جنوبی

چالش های دولت – ملت سازی در جمهوری های قفقاز جنوبی


دولت – ملت سازی از جمله مباحث جدید و بسیار مهم مطالعات روابط بین الملل قلمداد می گردد . این بحث به ویزه با ورود اعضای جدید به نظام دولتها در دوره پس از جنگ سرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گشته و محققان مختلفی را برای انجام مطالعات پایه ای تئوریک و نیز موردی در اقصی نقاط جهان به خود جذب نموده است . از جمله حوزه های مطالعاتی جدید در این باره ، کشورهای پس از کمونیست می باشند . فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب باز شدن فضای جدیدی در روابط بین الملل گردیده و با ظهور دولتهای جدید از بطن امپراتوری فروپاشیده شوروی ، انبوهی از موضوعات مختلف در دستور کار پژوهشگران قرار گرفت . بی شک از جمله مهمترین این موضوعات پزوهشی همان روند دولت – ملت سازی در این جمهوری هاست . در طی چندین سال اخیر مطالعات مختلفی در این باره انجام شده است و چه بصورت پایه ای و کلی و چه بطور موردی ، روند دولت – ملت سازی در این فضای جدید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . با توجه به اهمیت فراوانی که قفقاز جنوبی در صحنه بین المللی دارد و نیز بنابر در گیر بودن شدید منافع ملی ایران در این حوزه ، خصوصا در ارتباط با دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، در این پژوهش تلاش می گردد این روند مهم و چشمگیر ( دولت – ملت سازی ) در این سه جمهوری در قالب رویکردی تطبیقی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از مسیر آن علائق و نگرانی های ایران در ارتباط با این تحولات خصوصا در مورد جمهوری همسایه ، آذربایجان مورد کنکاش قرار گیرد .


رساله ی دکتری رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد ، واحد علوم تحقیقات تهران
تاریخ دفاع : زمستان 1386 / افشین زرگر


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)