Loading...

بررسی فرایند همگرایی در اروپا : تحول در مفاهیم کلاسیک ( وستفالیایی ) دولت

بررسی فرایند همگرایی در اروپا : تحول در مفاهیم کلاسیک ( وستفالیایی ) دولت

 
در این رساله ضمن بررسی رویکرد های نظری و عوامل مساعد و نامساعد « همگرایی » سیر همگرایی در اروپا ذکر شده است . در خاتمه نیز نظام نوین بین المللی و روند جهانی شدن تبیین شده و تاثیر آنها بر روند همگرایی اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در مجموع مباحث مطرح شده در این پژوهش نشانگر موانع مختلفی است که در راه پیشرفت همگرایی سیاسی – امنیتی در اتحادیه اروپا وجود دارد و در تحلیل نهایی به این نتیجه می رسد که اتحادیه اروپا تنها پس از غلبه بر موانع گوناگون در بلند مدت خواهد توانست فرایند همگرایی را کامل تر کند .


رساله کارشناسی ارشد رشته تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1381 / خسرو خوانساری


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)