Loading...

نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی، چالش ها و فرصت ها

نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی، چالش ها و فرصت ها

 
هدف از تدوین این رساله آن است که با روش علمی ، در پرتو آشنایی با گسترده ای از تحولات نوین در کنار روند های گذشته به منظور شناخت گزینه ها در عرصه سیاست خارجی و بین المللی در جهت دستیابی به روند قدرت که نظم نوین جهانی بر ساخته آن است بپردازیم ، و در سطح ملی با شناخت چالش ها ( محدودیت ها و عوامل بازدارنده خارجی – تهدید ها و داخلی – آسیب ها ) به منظور رفع آنها و در بستر فرصت ها به باز تولید قدرت ملی به عنوان سازمان دهنده و نظم آفرین به طور پویا و سازنده دست زد تا بتوان پیشبرد اهداف کشور و آرمان دستیابی به ارزش های بنیادین مانند امنیت ، نظم ، آزادی و عدالت و رفاه در ادوار کوتاه ، میان و بلند مدت را با محورهای سیاسی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، سیاسی و نظامی هدف گرفت. اجرا نیز مستلزم کاربرد ابزارهای  گوناگون دیپلماتیک ( مانند علم و هنر مذاکره ، شیوه های نوین دیپلماسی و ...) است و مهم تر آن است که ژرف نگری هماهنگی در این موارد مد نظر است .


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1386 / حسین خجسته نیا


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)