Loading...

تئوریزه کردن جایگاه قومیت ها در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قومیت کرد

تئوریزه کردن جایگاه قومیت ها در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قومیت کرد


ظهور دولت – ملت ها در قرن پانزدهم برای اولین بار به تمایزات گروه های قومی – فرهنگی درون این ساخت های سیاسی جدید ، معنای تازه ای بخشید و عمدتا موجب شدند که دولتهای ملی جدید با اتکا به یک اکثریت قومی، مدعی یگانگی و همسانی هویتی شده و در حوزه قدرت خویش با اقلیت های قومی – فرهنگی دچار چالش و تضاد گردند و از اغاز قرن بیستم به بعد موضوع قومیتها در سیاست داخلی و بین الملل اهمیتی مضاعف یافته و سیاست مداران و اندیشمندان را ناچار از مواجه با اشکال جدیدی از مسائل قومی نموده ، یکی از مسائل مهم در این حوزه جایگاه قومیت ها در سیاست گذاری هر کشورمی باشد ، سیاست های که در درون خود تواما منازعه و همگرایی را با هم دارد.


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال1385 / سید محمد شاهد علوی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)