Loading...

جایگاه چین در نظام بین الملل : فرصت ها و چالش ها

جایگاه چین در نظام بین الملل : فرصت ها و چالش ها


فرایند جهانی شدن ، وابستگی متقابل و گسترش ارتباطات در عصر حاضر ، نظام بین الملل را متحول نموده و نقش سایر قدرت ها را در کنار ابر قدرت جهانی بر جسته ساخته است . در این میان رشد فزاینده چین در طی دهه گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است از این رو در پایان نامه حاضر تلاش می گردد که با بررسی پتانسیل ها و موانع پیش روی این کشور برای ارتقاء در جایگاه جهانی قدرت ، نقشی که این کشور برای خود در نظام بین الملل متصور است مورد مطالعه قرار گیرد در همین راستا تلاش شده که پتانسیل ها و موانع پیش روی با توجه همزمان به دو سطح خرد و کلان و با عنایت به پیوند ناگسستنی سیاست داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد.


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : 1390 / زکیه یزدان شناس


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)