Loading...

بررسی ریشه های رفتار سیاست خارجی روسیه در برابر پرونده های هسته ای ایران

بررسی ریشه های رفتار سیاست خارجی روسیه در برابر پرونده های هسته ای ایران


پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد نو واقع گرایی به بررسی و تبیین ریشه های رفتار سیاست خارجی روسیه در پرونده هسته ای ایران بپردازد . برای رسیدن به این مهم در قالب پنج فصل مناسبات سیاسی و اقتصادی روسیه با ایران و غرب ( اروپا و امریکا ) مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب فصل اخر با عنوان هزینه – فایده با استفاده از رویکرد نو واقع گرایی به ترسیم الگوی رفتاری سیاست خارجی روسیه خواهیم پرداخت . حفظ موازنه هسته ای در مرزهای جنوبی به عنوان  صفات فراملیتی و بده بستان با غرب بر سر پرونده هسته ای دو دلیل عمده ای است که روسیه را به سمت اتخاذ سیاست دیپلماسی چند جانبه تاخیری منتهی می سازد.


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1390 / امیر عباس خوشکار


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)