Loading...

اهداف سیاست خارجی ترکیه در مناطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی شوروی

اهداف سیاست خارجی ترکیه در مناطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی شوروی


با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز شاهد دامنه وسیعی از رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی در حوزه آسیای صغیر بوده ایم در میان مدعیان نفوذ در منطقه ، ترکیه به جهت اشتراک نژادی و پیوند تاریخی که با ساکنان جمهوری های تازه استقلال یافته دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در این مداقه علمی به بررسی اهداف سیاسی – اقتصادی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می پردازیم . ایجاد کشورهای لیبرال – دموکرات ، لائیک با اقتصادی مبتنی بر مکانیزم «بازار آزاد » از جمله مهمترین اهداف اعلام نشده ترکیه در منطقه بوده اند . اهداف سیاسی – اقتصادی ترکیه در منطقه تابعی از مبانی رفتاری سیاست خارجی این کشور است به عبارت دیگر سیاست نگاه به شرق ترکیه خصوصا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که با فروپاشی شوروی سابق امکان آن فراهم آمده است . در نوع استراتژی غربگرایی این کشور قرار می گیرد .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : بهمن 1378 / محمد حسن آصف


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)