Loading...

زمینه های اختلاف و همکاری در روابط ایران و عربستان (1372 – 1350 )

زمینه های اختلاف و همکاری در روابط ایران و عربستان (1372 – 1350 )


مطلب این پایان نامه شامل پژوهشی مقایسه ای در خصوص زمینه های اختلاف و همکاری در روابط ایران و عربستان در طی دو دوره مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی است . تجربیات دوره های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که زمینه های اختلاف ایران و عربستان در خصوص مسائل فرهنگی ، اقتصادی و امنیت منطقه همواره وجود داشته اما آنچه توانسته است این اختلافات را کاهش یا افزایش دهد و در برخی زمینه ها به همکاریهای محدود نیز بیانجامد چگونگی مشابهت و همسویی یا تعارض ساختارها و اهداف نظام های سیاسی است در دوران شاه با توجه به مشابهت ساختار و اهداف نظام های سیاسی دو کشور در بسیاری از زمینه های سیاست خارجی با یکدیگر همکاری و همسویی داشتند که این امر بر روی اختلافات فرهنگی و اقتصادی موثر واقع شده و تا حدودی اختلافات را تعدیل می کرد و حتی همکاریهایی در خصوص مراودات فرهنگی و افزایش مبادلات اقتصادی صورت گرفت هرچند هنوز اختلافاتی باقی مانده بود در دوران بعد از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به علت تعارض در مختصات و اهداف نظام های سیاسی ، علاوه بر افزایش اختلافات سیاسی ، اختلافات فرهنگی و اقتصادی نیز شدیدتر شد . امریکا به عنوان مهمترین قدرت خارجی موثر بر روابط دو کشور در دوران شاه همکاری ایران و عربستان را تشویق می کرد در دوران کنونی بر دامنه اختلافات و تعارضات می افزاید .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : بهمن 1373 / علیرضا کریمیان


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)